Kontroltoetse / Eksamenrooster

HOËRSKOOL SUID-NATAL Kontroltoetse / Eksamenrooster

  1. Almal moet kontroletoetse skryf.
  2. Me Des Klopper is die kontakpersoon vir alle reëlings (afwesighede a.g.v. siektes ens.) tydens die kontroletoetsreeks.
  3. In geval van siekte of ander onvoorsiene omstandighede wat die skryf van die eksamen onmoontlik maak, moet die skool voor 7:30 in kennis gestel word.
  4. ‘n Mondelinge verskoning moet skriftelik opgevolg word.
  5. Sommige toetse word aan die begin van die dag, maar sekeres word deur die loop van die dag geskryf.  Geen uitstel of verandering van tye van skryfsessies sal toegelaat word nie.
  6. Leerders moet vir die volle skooldag by die skool bly.  Onderrig en huiswerk gaan normaal voort.