Koshuis Verblyf

SUIDIES KOSHUIS

Ons koshuis bied Suidies ‘n tuiste waar hy/sy as ‘n individu gesien word en waar ‘n trots vir die koshuis-tradisies ontwikkel word.

Die koshuis bied die volgende:

 • Ten alle tye goeie beheer en toesig
 • Die verskaffing van voedsame etes
 • Geleentheid om aan sport-en kultuuraktiwiteite van hul keuse deel te neem
 • Vaste studietye met die nodige toesig en dissipline
 • Die geleentheid om na die beste van sy/haar vermoë te presteer.
 • Gesonde ontspanning.

Elke kamer huisves 2 leerlinge en ons badkamers is van uitstekende gehalte.

Daar is inwonende onderwysers wat dien as voogde.

Indien u sou belangstel in koshuisinwoning vir u kind, kan u gerus die koshuisopsigter kontak

Mev Rita van der Spuy 039 682 2212 adminrvds@suidnatal.co.za

VAKANSIEVERBLYF EN SPORT EN KULTUUR GROEPBESPREKINGS

 • Suisies Koshuis kan ook groepe van tot 240 mense huisves.
 • Kamers kan tussen 2-4 mense huisves.
Vakansiebesprekings: WILMA DE BEER
072 289 7316
debeer.wilma@yahoo.com
Koste: R160 per persoon per dag
Sport en kultuur
Groepbesprekings:
RITA VAN DER SPUY
039 682 2212
adminrvds@suidnatal.co.za
Koste:   Pryse op aanvraag

 

 NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE BELANGRIKE INLIGTING:

 • VOLLE BEDRAG IS TWEE WEKE VOOR AANKOMS BETAALBAAR.
 • INDIEN GEEN BETALING OP DIE GENOEMDE DATUM ONTVANG IS NIE, WORD U BESPREKING SONDER VERDERE KENNISGEWING GEKANSELLEER.
 • U KAMER/S IS EERS BESPREEK NA ONTVANGS VAN 50% DEPOSITO. GEEN DEPOSITO IS TERUGBETAALBAAR NIE, BEHALWE IN DIE GEVAL VAN ‘N NOODGEVAL.
 • INBETAALBESONDERHEDE EN VERWYSINGSNOMMER MOET TYDENS BESPREKING VERSKAF WORD.

BEDDEGOED

BRING ASSEBLIEF U EIE BEDDEGOED SAAM!!

ETES

 • Vakansiebeprekings – Geen etes word verskaf nie.
 • Sport – en Kultuurbesprekings – Etes op aanvraag.

MUURPROPPE

Daar is ‘n muurprop in elke kamer.

PARKERING

Parkeer asseblief slegs op die parkeerarea by die hoofingang na die koshuis. Daar is sekuritiet. Bring asseblief u eie slot en ketting indien u ‘n sleepwa gedurende u verblyf wil toesluit/vassluit.

REëLS:

In Belang van die veilige en gelukkige verblyf van Suidies inwoners, word daar reëls neergelê waarby inwoners moet bly asseblief.

Persone wat hulle hieraan skuldig maak sal sonder terugbetaling van fooie uit die koshuis vergesel word.

 • Geen rook of alkoholiese drank sal in die koshuis toegelaat word nie.
 • Geen vandalisme sal geduld word nie.
 • Respekteer asseblief die privaatheid en rus van andere om u.

AANWYSINGS:

HOëRSKOOL SUID-NATAL on Gooqgle Maps