Skoolbeheerliggaam
School Governing Body

Skoolbeheerliggaam – School Governing Body

Mnr J Herbst
Skoolhoof

Mev Louise Kretzchmar
Sport

Mnr Wim Buitendagh
Voorsitter – Bemarking en Reklame

Mnr Hantie Cloete
Grond en Geboue

Mnr Ferdie Pieterse
Dissipline en Tug

Mev Charmaine Wagenaar
Finansies

Mev R van der Spuy
Nie-Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mnr J Herbst
Skoolhoof – Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mev S Nell
Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mnr L Grobler
Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mnr Gert van der Linden
Koshuis & Ouerkomitee

Mev Hannelie Wichmann
Akademie & Kultuur