Skoolbeheerliggaam
School Governing Body

Skoolbeheerliggaam – School Governing Body

Mev M Botha

Mev MC Botha
Skoolhoof

Mev Louise Kretzchmar
Sport

Mnr Wim Buitendagh Voorsitter – Bemarking en Reklame

Mnr Hantie Cloete – Grond en Geboue

Mnr Ferdie Pieterse – Dissipline en Tug

Mev Charmaine Wagenaar – Finansies

Mev R van der Spuy
Nie-Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mnr J Herbst – Adjunkhoof – Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mev S Nell
Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mnr L Grobler
Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mnr Gert van der Linden
Koshuis & Ouerkomitee

Mev Hannelie Wichmann
Akademie & Kultuur