Skoolbeheerliggaam
School Governing Body

Skoolbeheerliggaam – School Governing Body

Mev M Botha

Mev MC Botha
Skoolhoof

Mev Louise Kretzchmar
Sport

Mnr Wim Buitendagh Voorsitter – Bemarking en Reklame

Mnr Hantie Cloete – Grond en Geboue

Mnr Ferdie Pieterse – Dissipline en Tug

Mnr Danie van Niekerk – Ondervoorsitter – Akademie en Kultuur

Mev Willa van der Walt – Koshuis & Ouerkomitee Funksies

 

Mev Charmaine Wagenaar – Finansies

Mev R van der Spuy
Nie-Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mnr J Herbst – Adjunkhoof – Onderwyspersoneel verteenwoordiger

Mev S Nell
Onderwyspersoneel verteenwoordiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr L Grobler
Onderwyspersoneel verteenwoordiger